DITT – Digital Transformation Tillstånd

Projekt­fakta

Fond: AMIF

Projektperiod: 2022-02-01 – 2023-12-31

Total budget: 170 923 265 SEK

Beviljat stöd: 128 192 449 SEK

Medfinansieringsgrad: 75 %

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Samman­fatt­ning av projektet

DITT är ett omfattande förändringsprojekt där vi vill skapa effekter för målgrupperna och vår ärendehantering inom arbetstillstånds-, anknytnings[1]och studerandeprocesserna genom modernisering av informationshantering och teknisk grundmiljö, förnyelse av arbetssätt och tjänster samt satsningar på att öka myndighetens digitala kompetens och strategiska förmåga i utvecklingsarbetet

Sidan senast uppdaterad: