Statens Servicecenter 2 (SSC2)

Projekt­fakta

Fond: AMIF

Projektperiod: 2023-10-01 – 2025-12-31

Total budget: 23 840 319 SEK

Beviljat stöd: 17 880 240 SEK

Medfinansieringsgrad: 75 %

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sammanfattning av projektet

Migrationsverket står idag med en låg förmåga att snabbt ställa om verksamhet, och att räcka till när efterfrågan på det fysiska servicemötet ökar. Både med anledningar av förändringar i omvärlden, men också pga att fler tillstånd är tidsbegränsade. Den låga förmågan att möta sökandes behov leder till att den sökande drabbas i och med en fördröjd etablering i det svenska samhället. Det fysiska mötet säkerställer service med hänsyn till individens förutsättningar och behov.

Projektet kommer att utveckla SSC Servicekontor och ge systemåtkomst till Migrationsverket, för att möjliggöra exempelvis biometriupptagning. Utöver detta kommer även projektet att utbilda ca 430 handläggare på 35 servicekontor. Projektet bidrar till ökad krisberedskap, ökad kvalitet i servicemötet och mer tillgänglig service. Att servicen utförs inom samverkan med andra myndigheter bidrar även till en livshändelsebaserad service, som underlättar etablering och bidrar till en snabbare integration för den nyanlända.

Sidan senast uppdaterad: