ReVIS2

Projekt­fakta

  • Fond: BMVI
  • Projektperiod: 2023-09-01 – 2025-08-31
  • Total budget: 38 130 000 SEK
  • Beviljat stöd: 28 597 500 SEK
EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Samman­fatt­ning av projektet

För att möta olika utmaningar som rör gränsförvaltningen inom Schengenområdet har man på EU-nivå initierat ett omfattande utvecklingsarbete baserat på bl.a. unionens gränsförvaltningsstrategi. En central del i strategin är arbetet med att förändra VIS-förordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/1134). Förordningen antogs i juli 2021 och innefattar nu även hantering av uppehållstillstånd och nationella viseringar. Den reviderade VIS-förordningen är bindande för alla EU:s medlemsländer vilket innebär att Sverige behöver genomföra åtgärder för att kunna uppfylla kraven i förordningarna, vilket huvudsakligen kommer att göras inom projektet ReVIS2.

En utveckling krävs för att Sverige ska kunna uppfylla förordningen. Den innefattar bygga om systemstöd och integrationer på Migrationsverket för att hantera visumansökningar samt utveckla processerna för uppehållstillstånd och långtidsviseringar i förhållande till VIS. Processer och systemstöd ska integreras med myndighetens ärendehanteringssystem. Migrationsverket är nationellt utpekad ansvarig myndighet för VIS och ansvarar för åtkomst till VIS för andra myndigheter.

Projektet kommer även utveckla hanteringen av hur biometri får upptas, lagras och användas då biometri är centralt för att uppnå syftena med den nya VIS-förordningen. Biometriutrustningen som används idag behöver uppdateras.

Sidan senast uppdaterad: