Driftstöd återvändandeområdet

Projekt­fakta

Fond: AMIF

Projektperiod: 2024-01-01 – 2026-12-31

Total budget: 59 187 541 SEK

Beviljat stöd: 59 187 541 SEK

Medfinansieringsgrad: 100 %

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sammanfattning av projektet

Ett effektivt återvändandearbete är en viktig del i EU:s strävan att uppnå ett hållbart migrationssystem. Detta bidrar Sverige till genom att en person som inte längre får vistas i Sverige, efter exempelvis beslut om avslag på asylansökan, förväntas återvända till sitt hemland eller annat land, i första hand frivilligt. Det är Migrationsverket som ansvarar för den delen av verkställighetsprocessen och ger stöd åt den enskilde på olika sätt. Återvändandearbetet är en viktig del i kampen mot irreguljär migration, och stärker ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande, samt bidrar till återintegrering i individens ursprungsland.

Det här driftstödet stärker Migrationsverkets förmåga att resurssätta verksamheten med uppdrag att hantera återvändandearbetet. Därigenom skapas förutsättningar att uppnå de mål och klara de uppdrag som myndigheten har.

Sidan senast uppdaterad: