Driftstöd VIS

Projekt­fakta

  • Fond: BMVI
  • Projektperiod: 2023-04-01 – 2026-03-31
  • Total budget: 12 271 837 SEK
  • Beviljat stöd: 12 271 837 SEK
EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Samman­fatt­ning av projektet

Projektet Driftstöd VIS (Visa Information System) kommer att hantera kostnader kopplade till drift, vidmakthållande och förvaltning av Sveriges nationella VIS-system, och en nationell SPoC organisation (National System’s Single Point of Contact).

Målet med projektet är att Sverige, under projektperioden, uppfyller kraven i enlighet med VIS förordningen och eu-LISAs krav.

Sidan senast uppdaterad: