Förstudie Implementering av EU-rättsakter

Projekt­fakta

Fond: AMIF

Projektperiod: 2024-04-01 – 2024-11-30

Total budget: 1 000 000 SEK

Beviljat stöd: 750 000 SEK

Medfinansieringsgrad: 75 %

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Samman­fatt­ning av projektet

Förstudien ska ta reda på hur de nya EU-rättsakterna påverkar Migrationsverkets verksamhet och hur konsekvenserna bäst kan hanteras i form av praktisk implementering.

Genom rättsakterna ska EU skapa ”snabbare, sammanhängande migrationsprocesser och starkare styrning av migration och gränspolitik, med stöd av moderna it-system och effektivare myndigheter”. Lagstiftningspaketet kommer att påverka i stort sett alla delar av Migrationsverkets arbete, exempelvis styrning, resurstillgång, teknisk utveckling, arbetsprocesser, lokalfrågor och kompetensutveckling. Sannolikt ska de nya arbetssätten börja implementeras sommaren 2026.

Sidan senast uppdaterad: