Förstudie Utvecklad analysförmåga

Projekt­fakta

Fond: AMIF

Projektperiod: 2024-04-01 – 2024-11-30

Total budget: 1 000 000 SEK

Beviljat stöd: 750 000 SEK

Medfinansieringsgrad: 75 %

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Samman­fatt­ning av projektet

Öka Sveriges förmåga att kunna utveckla, hantera förändringar och tillgodose de sökandes behov inom asyl- och migrationssystemet vill Migrationsverket därför, genom denna förstudie, påbörja arbetet att utveckla vår analysförmåga.

Sidan senast uppdaterad: