Införandet av EU:s Statistikförordning i Sverige

Projekt­fakta

Fond: AMIF

Projektperiod: 2022-03-01 – 2024-03-31

Total budget: 30 114 508 SEK

Beviljat stöd: 22 585 880 SEK

Medfinansieringsgrad: 75 %

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sammanfattning av projektet

Statistik är en viktig faktor för att kunna utveckla både den Europeiska och Svenska Migrationspolitiken och Migrationsverkets möjligheter att kunna följa upp och styra utvecklingen av vår verksamhet. För att utveckla dessa delar har EU- kommissionen beslutat om en ny Statistikförordning (förordning (EG) nr 862/2007). Förordningen innebär att både ny och mer detaljerad statistik behöver kunna tas fram och att statistiken ska levereras oftare till EUROSTAT.

För att möjliggöra det och att Sverige på så sätt ska kunna uppfylla den nya förordningen kommer Migrationsverket genom projektet utveckla nödvändiga processer, rutiner, arbetssätt och teknik, samt genomföra kompetensutveckling för att säkerställa informationskvalité och kunskap hos vår personal.

Sidan senast uppdaterad: