DT Bidrag

Projekt­fakta

Fond: AMIF

Projektperiod: 2023-05-01 – 2025-09-30

Total budget: 27 822 345 SEK

Beviljat stöd: 20 866 758 SEK

Medfinansieringsgrad: 75 %

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sammanfattning av projektet

Personer som söker asyl i Sverige och inte själva kan försörja sig har rätt till ekonomiskt stöd medan de väntar på beslut.

Migrationsverket har inom handläggningen av ersättning till asylsökande identifierat följande problemområden; felaktiga utbetalningar, ojämlik behandling av barn, kvinnor och män samt ineffektiv handläggning. Orsakerna är framför allt ett föråldrat systemstöd, dålig informationskvalitet samt bristande rutiner tillsammans med kompetensbrister på grund av avsaknad av tillgänglig och kontinuerlig utbildning i systemstödet.

I projektet kommer ett nytt systemstöd med tillhörande arbetssätt tas fram. Det kommer resultera i minskade felaktiga utbetalningar till följd av ökad informationskvalitet, effektivare handläggning samt möjlighet att säkerställa en likvärdig behandling av barn, kvinnor och män och därmed öka rättssäkerheten för hela målgruppen. Projektet kommer utbilda berörd personal i de nya rutinerna och systemstödet samt inom digitalt arbetssätt.

Sidan senast uppdaterad: