Driftstöd asylområdet

Projekt­fakta

Fond: AMIF

Projektperiod: 2024-01-01 – 2025-12-31

Total budget: 117 982 089 SEK

Beviljat stöd: 117 982 089 SEK

Medfinansieringsgrad: 100 %

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sammanfattning av projektet

För asylsökande är det viktigt att kunna få ett korrekt och snabbt beslut i enlighet med asylprocedurdirektivet. Med en effektiv och korrekt handläggning av asylansökningar minskar tiden till beslut vilket i sin tur både underlättar för den asylsökande som slipper en lång väntan och underlättar återvändandet i de ärenden där det är aktuellt. Det här projektet syftar till att handlägga ärenden om ansökan om asyl och på så sätt var en tjänst för unionen. Detta sker genom en systematisk resursplanering på flera enheter som ingår i asylprövningen.

Sidan senast uppdaterad: