Visa Code Training (VCT)

Projekt­fakta

  • Fond: BMVI
  • Projektperiod: 2022-09-01 – 2024-12-31
  • Total budget: 13 737 226 SEK
  • Beviljat stöd: 12 363 504 SEK (90%)
EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Samman­fatt­ning av projektet

Regelverket för visum till EU är i hög grad harmoniserat. Syftet med det harmoniserade regelverket är att viseringshandläggningen ska vara så likartad som möjligt i alla medlemsstater. Idag finns ingen gemensam utbildning för tjänstemän som arbetar med visumansökningar utan varje medlemsstat utvecklar sin egen. Det medför att varje medlemsstat måste lägga tid och resurser på utbildning trots att regelverket är densamma för alla.

I syfte att öka harmonisering och möjliggöra för storskalig spridning tar VCT-projektet fram en onlineutbildning inom visering. Utbildningen täcker hela viseringsprocessen från ansökan till utresa från Schengenområdet, och tas fram i samarbete med flera EU+ medlemsstater.

Sidan senast uppdaterad: