Mångfald i förskolan

Förskolan efterfrågar utbildad, kompetent och språkkunnig arbetskraft. Samtidigt tillvaratas inte alltid nyanländas pedagogiska kompetens. Kunskapsnavet, som verkar i Kalmarregionen, vill möta utmaningen i det AMIF-finansierade pilotprojektet Mångfald i förskolan.

Barn i förskolan och en gitarr i förgrunden.

Ny modell tas fram

Kunskapsnavet erbjuder genom projektet erbjuda en yrkesinriktad och specialanpassad barnskötarutbildning till nyanlända med pedagogisk erfarenhet eller intresse. Målet är att fler nyanlända ska få fotfäste på arbetsmarknaden samt att målgruppens pedagogiska kunskaper tas till vara. Tanken är att ta fram en modell för anpassad utbildning som kan spridas och implementeras i ordinarie verksamhet.

Fler­språkig personal efter­frågas i förskolan

Projektet har emellertid fler dimensioner. Förutom att utveckla en ny utbildningsmodell ska projektet på ett bättre sätt leda till att förskolans behov av mångfald och flerspråkig personal tillgodoses. Genom utbildningen förväntas mångfalden i förskolan öka genom att förskolebarn och deras föräldrar möter flerspråkig personal och får förståelse för olika kulturer.

Projektet Mångfald i förskolan startade hösten 2016 och pågår till sista december 2017. Projektet har beviljats medfinansiering med 2 300 000 kronor.

Läs mer om projektet på Kalmar kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Kunskap­snavet

Kunskapsnavet, ett centrum för vuxnas lärarande, samordnar sedan 1997 vuxenutbildning i Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner. Kunskapsnavet kommer nu att driva projektet Mångfald i förskolan med stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Projektet är avslutat.

Tre kvinnor bredvid skylt som det står kunskapsnavet på.

Rektor och projektutvecklare Birgitta Agnesson, projektledare Lisbeth Jonasson och ekonomen Åsa Bejvall. Foto: Henrik Herber.

Sidan senast uppdaterad: