Ensamkommande i jobb

Projekt Ensamkommande i jobb syftar till att förse ungdomar som omfattas av den så kallade nya gymnasielagen med arbetsförberedande insatser i Uppsala och Stockholm. Idag har målgruppen begränsade möjligheter till att få stöd via exempelvis arbetsförmedlingen, då de i huvudsak betraktas som studerande.

För att förbereda målgruppen för arbetsmarknaden kommer ungdomarna erbjudas en blandning mellan individuellt stöd och gruppaktiviteter. Detta innefattar både att ta del av individuellt stöd och rådgivning, information om svensk arbetsmarknad liksom en möjlighet att få arbetsplatsförlagd praktik hos externa företag. Genom upplägget får ungdomarna ta del av både teoretisk och praktisk kunskap som kan vara användbar på svensk arbetsmarknad. Under tiden på företagen kommer ungdomarna erbjudas stöd av mentorer på företagen och handledare från Stockholms Stadsmission och Uppsala Stadsmission. Även mentorer kommer erbjudas möjlighet att ta del av stöd under tiden som ungdomen befinner sig hos företagen.

På en övergripande nivå syftar projektet till att stärka målgruppens möjligheter till arbete efter avslutade gymnasiestudier. Förhoppningen att projektet ska bidra till detta mål genom att ungdomar i målgruppen får en stärkt arbetsmarknadskompetens, en högre grad av dokumenterad arbetslivserfarenhet och att arbetsgivare inom projektet upplever stärkta förutsättningar att anställa personer ur målgruppen.
Projektet är ett samarbete mellan Stockholm Stadsmission och Uppsala Stadsmission.

Projektet löper mellan 2020-01-01 och 2022-12-31 och har medfinansierats med 13 849 015 SEK.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: