Projektet Utveckling från dag ett skapar bättre förut­sätt­ningar för asyl­sö­kande i Örebro län

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län har beviljats stöd för projektet Utveckling från dag ett.

Utveckling från dag ett har som syfte och mål att förkorta etableringstiden genom insatser på individ- och samhällsnivå.  Den asylsökande ska öka sina kunskaper i svenska språket och samhällskunskap samt få kännedom om det svenska arbetslivet.

Ny modell ska tas fram och testas

Asylsökande ska få svenskundervisning, samhällskunskap och arbetsmarknadsinriktade åtgärder. Projektet ska också ta fram en samordningsmodell som ska vara applicerbar i hela landet. Under projekttiden testas och utvecklas modellen i en av länets kommuner samt på länsnivå. Modellen kommer att testas både på kommun- och länsnivå med syfte att undersöka vilka olika utmaningar aktörerna på de olika nivåerna ställs inför.

Samsyn ska skapas

Under projekttiden kommer aktörer som möter de asylsökande under asylprocessen samlas och diskutera svårigheter och lösningar. Syftet är att verksamma aktörer inom det offentliga, ideella samt näringsliv har en samsyn om vilka insatser som bör vidtas under asylprocessen.

Projektet Utveckling från dag ett finansieras med 6,5 miljoner kr från AMIF och pågår under 2,5 år.

Projek­tets digi­tala kanaler

Följ Utveckling från dag ett på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Följ projektet på Twitter här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet är avslutat.

Åtta personer står tillsammans i en grupp och ler mot kameran.

Personer i bild (från vänster till höger): Bakre raden: Denana Holmberg, Linda Nors, Björn Brunnberg, Emelie Carlsson, Ibrahim Altamimi. Främre raden:Jeanette Ohlsson, Shahla Ojagh, Zakaria Karim Jalal (praktikant) Foto: Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län

Sidan senast uppdaterad: