In Åmål

In Åmål ska främja tredjelandsmedborgares etablering på arbetsmarknaden genom utökad samhällsinformation, förberedande och kompetenshöjande åtgärder.

Projektets mål är att 100 tredjelandsmedborgare som vid projektets start är öppet arbetslösa eller sökande i program kommer i egenförsörjning. För att uppnå detta kommer In Åmål arbeta för en ökad samverkan där offentlig, privat och civil sektor engageras i att främja tredjelandsmedborgares tillträde till arbetsmarknaden.

In Åmål kommer att utveckla 6 modeller och verktyg. Genom nya modeller för kartläggning, arbetsmarknadskunskap och hälsoutbildning kommer hinder för etablering på arbetsmarknaden att undanröjas. Genom utvecklade modeller och verktyg för yrkeskompetensbedömning, företagsrådgivning och arbetsplatsintroduktion kommer förutsättningarna för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden förbättras.

Projektet löper mellan 2020-01-01 och 2022-12-31 och har medfinansierats med 15 023 666 SEK.

Läs mer på projektets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: