VI (Värmland Integrerar)

Projektfakta

  • Särskilt mål: Integration och laglig migration 
  • Utlysning: Öppen utlysning
  • Projektägare: Karlstad kommun
  • Projektperiod:2021-03-01—2022-12-31
  • Planerat antal deltagare: –
  • Total budget: 4 257 730 kr
  • Beviljat AMIF stöd: 3 193 298 kr
  • Kontaktperson projektet: Jennie Fröling 
  • Projektets webbsida:–

Samman­fatt­ning av projektet

VI (Värmland Integrerar) ska förbättra stödet till tredjelandsmedborgare om kropp och hälsa, jämställdhet, föräldraskap och samlevnad i Värmland. Anpassat material ska tas fram tillsammans med målgruppen.

Beskriv­ning av projek­tets verk­samhet

Karlstads kommun har tillsammans med Kristinehamns kommun beviljats medfinansiering från AMIF för VI-projektet (Värmland Integrerar). Projektet ska förbättra tredjelandsmedborgares familjeliv, öka medvetenheten om jämställdhet samt öka integrationen i Värmland. Projektpersonal och tredjelandsmedborgare ska gemensamt utveckla ett anpassat material om kropp och hälsa, jämställdhet, föräldraskap och samlevnad. Under projektet kommer åtta anställda i projektets kommuner att bli utbildare i framtagen metod och material. Utbildarna kommer erbjuda utbildning i metoden till personal i länets 16 kommuner som möter målgruppen samt personal hos projektets samarbetspartners. Projektet ska också ta fram förslag för samverkan i form av exempelvis nätverk/plattform för de som har gått utbildningen.

Projektet samarbetar med Länsstyrelsen i Värmland, Föräldrastödet i Värmland och hälso- och sjukvården.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: