Projektet EU-FRANK ska underlätta ökning av vidarebosättningen till EU

Migrationsverket leder ett projekt som tillsammans med flera europeiska partnerländer ska ge praktiska förutsättningar för en ökning av vidarebosättningen, det vill säga antalet kvotflyktingar, till EU.

EU-FRANK (Facilitating Resettlement and Refugee Admission through New Knowledge) är ett vidarebosättningsprojekt som leds av Migrationsverket tillsammans med partnerländerna Belgien, Italien, Nederländerna, Ungern och Schweiz. Även EUs asylbyrå EASO, FNs flyktingorgan UNHCR och forskningsinstitutet Migration Policy Institute är viktiga intressenter och partners i projektet.

Ska öka vida­re­bo­sätt­ningen till EU

Syftet med EU-FRANK är att skapa förutsättningar för att möjliggöra en ökad vidarebosättning till EU. Projektets mål är att fler personer på ett säkert och välfungerande sätt ska få tillgång till skydd i EU. För att åstadkomma detta ska projektet öka EU-länders operativa förutsättningar att genomföra vidarebosättning. Från planering av vidarebosättningsprogram och uttagningsarbete till överföring och mottagning.

Erfarna länder blir mentorer

Projektet kommer att höja kompetensen, öka samordningen och förbättra samverkan kring vidarebosättning på EU-nivå. Vidare kommer projektet genomföra kartläggningar, studier, utvärderingar, utbildningsprogram och informationsspridning. I utbildningsprogrammet kommer ett system med mentorer att testas där medlemsstater med stor erfarenhet av vidarebosättning stöttar och vägleder länder som överväger att utveckla sitt arbete med kvotflyktingar.

Projektet har beviljats stöd i enlighet med det nationella programmets ”särskilda åtgärder” och bedrivs under fyra år med start 2016.

Projektet är nu avslutat.

Bild från en föreläsningssal med två kvinnor på scenen och personer i publiken.

Leila Nielsen och Denise Thomsson är koordinatorer i projektet EU-Frank. Här vid projektets uppstartskonferens i Stockholm. Foto: Hedyah Faghir Mirnezami.

Sidan senast uppdaterad: