Alter­nativ till förvar – under lupp

Syftet med projektet Alternativ till förvar, som drivs av Röda Korset, är att säkerställa rättssäkerheten inom förvarsinstitutet genom att utvärdera befintliga systemen kring förvar samt bidra till att utveckla alternativ till förvar.

Det begränsade användandet av uppsiktsinstitutet i Sverige idag går hand i hand med bristen på kunskap kring dess tillämpning och effektivitet. Det finns således en kunskapslucka gällande hur förvarsinstitutet används idag och om detta görs på ett rättssäkert sätt genom att iaktta restriktivitet och beakta mindre ingripande åtgärder, såsom uppsikt.

Det finns även ett behov att undersöka hur och varför vissa åtgärder uppmuntrar eller hindrar efterlevnaden av alternativ till förvar. Detta kräver även en utredning om möjliga alternativ till förvar, utöver uppsikt, och dess tillämpning så att de kan kodifieras vid framtida revideringar av lagtexten, med ett tydligt fokus på barn och barnfamiljer.

Projektet löper mellan 2020-10-01 och 2022-06-30 och har medfinansierats med 1 115 301 SEK

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: