Åter­vän­dande

Personer som inte beviljas uppehållstillstånd måste återvända till tredje land. Återvändandet behöver vara hållbart och präglat av humanitet. Finansierade projekt ska bland annat bidra till att öka genomförandet av utvisningsbeslut och utveckla metoder för en hållbar och human politik för återvändande tillsammans med lämplig övervakning.

Sidan senast uppdaterad: