Return Liaison Officer (RLO)

Gränspolissektionen inom Polismyndigheten har beviljats medfinansiering från AMIF för en sambandsperson, Return Liaison Officer (RLO), baserad i Kabul, Afghanistan. Sambandspersonen ska underlätta återvändande till landet.

Projektet RLO syftar till att utveckla samarbetet med afghanska myndigheter för att kunna genomföra men även öka antalet verkställigheter till landet över tid. Det görs genom att en återvändandesambandsperson, en RLO – return liaison officer – placeras i Kabul under två år.

Ett förbättrat samarbete mellan myndigheter på plats förväntas leda till ett bättre, mer humant och hållbart mottagande där. Eftersom Sverige idag inte har någon polisåtervändandesambandsman, kommer projektet också ge möjlighet att testa och utvärdera den metodiken.

Asylsökande från Afghanistan näst största gruppen

I dagens stora migrationsflöde utgör antalet asylsökande i Sverige från Afghanistan näst störst grupp efter Syrien med över 40 000 personer. En stor andel av dessa asylsökande är ensamkommande flyktingbarn som kräver en hantering enligt särskild hänsyn.

Enligt ansökan kommer alla asylsökande från Afghanistan sannolikt inte att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Behovet av att effektivisera och genomföra ett stort antal verkställigheter har uppmärksammats och tagits upp av den svenska regeringen.

Projektet har beviljats medfinansiering från AMIF med 9 437 558 kronor.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: