Return Liaison Officer II (RLO II) 

Gränspolissektionen inom Polismyndigheten har beviljats förnyad medfinansiering från AMIF för en sambandsperson, Return Liaison Officer (RLO), baserad i Kabul, Afghanistan.

Projektet är en metodutveckling av det tidigare AMIF-medfinansierade projektet RLO. Projekt RLO II  omfattar en förnyad placering av en återvändandesambandsman, en så kallad en RLO – return liaison officer i Kabul, Afghanistan, under två år.

Projektet syftar till att vidareutveckla samarbetet med mellan Sverige och Afghanistan samt utforska nya samarbetsområden med fokus på att utveckla metodiken för ett samordnat, hållbart och humant återvändande och mottagande som även inkluderar gruppen särskilt utsatta personer.

Projektet ska även verka för en förbättrad samverkan mellan relevanta aktörer i Sverige för att återvändare ska informeras och förberedas inför ankomsten till Kabul.

Projektet har beviljats medfinansiering från AMIF med 17 494 639 SEK.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: