Återvändande & Återintegration

Delegationen för migrationsstudier (Delmi) ska genom projektet Återvändande och återintegration undersöka återvändarnas egna erfarenheter av såväl självmant eller ofrivilligt återvändande som den efterföljande återintegrationen i ursprungslandet.

Projektet kommer att göra en studie, där två olika grupper kommer att intervjuas:

  • personer som återvänt självmant med återetablerings- eller/och återintegreringsstöd som de erhållit via Migrationsverket
  • personer som återvänder ofrivilligt med eller utan återintegreringsstöd erhållet via Migrationsverket.

Studien ska identifiera vilka utmaningar som finns i relation till befintliga stödstrukturer. Kunskapen avser att tydliggöra styrkor och svagheter i samverkan mellan de aktörer som arbetar med återvändande- och återintegrering vilket bidrar till bättre förutsättningar för framtida återvändande.

Projektet pågick till 31 augusti 2021 och medfinansieras med 6 820 246 SEK från AMIF.

Länk till projektets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av projektets policy briefs - "De som skickades tillbaka" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet är avslutat.