ARLO/​RDO

Polismyndigheten vill genom det nya projektet Ambulerande återvändandesambandsman/Rapid deployment officer (ARLO/RDO) nu tillsätta två ambulerande återvändandesambandsmän som kan arbeta mot och i flera länder. 

Polisen har tidigare placerat ut stationära återvändandesambandsmän i tredje land för att effektivisera återvändandearbetet till dessa länder, till exempel i Kabul genom det AMIF-finansierade projektet RLO I och II.

Samarbetet med flera länder ska förbättras genom utstationeringar om cirka tre månader men också genom kortare besök samt genom att bjuda in delegationer från tredjeländer till Sverige. Detta är en metod som ännu inte prövats och i slutet av projektperioden ska metoden utvärderas.

I det fall att metoden visat sig framgångsrik bedöms förutsättningarna att tillsätta en eller flera ambulerande återvändandesambandsmän permanent. Projektet förväntas leda till fördjupade kontakter med flera länder, vilket kan tas tillvara även om metoden inte skulle visa sig ha tillräckligt stor effekt.

Projektet beräknas pågå till 2020-01-01 och 2022-12-31 och medfinansieras med 16 669 245 SEK från AMIF.

Projektet är avslutat.