VIDA – Välj inklu­de­ring, delak­tighet och akti­vitet 

Projektet VIDA –Välj inkludering, delaktighet och aktivitet syftar till att underlätta tredjelandsmedborgares etablering och integration på arbetsmarknaden genom bättre samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och civilsamhälle i Stockholms län.

Enligt projektplanen har kommunerna i Stockholms län behov av ett ökat samarbete med civilsamhället när det gäller integrationsfrågorna. Projektet VIDA ska därför leda till ökad samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle i syfte att skapa kontaktvägar för tredjelandsmedborgare till majoritetssamhälle.

Bygger på modellen för NAD

Projektet ska utgå från tre geografiska noder i Stockholms län för att därefter spridas till hela länet. Därutöver ska projektet utveckla aktiviteter för målgruppen tredjelandsmedborgare i idéburna organisationer inom flera olika verksamhetsområden. Aktiviteterna ska fungera språkfrämjande, hälsofrämjande och/eller nätverksbyggande, vilket i sin tur ska gynna den enskilda individens möjligheter till etablering och ge ökade möjligheter till sysselsättning. Projektet bygger på en tidigare framtagen framgångsrik modell som bedrivits i Region Skåne, NAD –Nätverk, Aktivitet, Delaktighet.

Ett tiotal kommuner knyts till projektet

I projektet VIDA kommer Länsstyrelsen i Stockholm att samarbeta med ett tiotal kommuner. Delprojektledare finns i Stockholms stad, Sundbybergs stad och Österåkers kommun.

Projektet pågår 2,5 år och har beviljats 12 miljoner kronor från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Projektet är avslutat.

Musiker spelar i en stor sal med trägolv. Det står folk runtomkring och applåderar.

Foto: Riccard Slettengren Badiali

Sidan senast uppdaterad: