DÖM

Projektfakta

 • Särskilt mål: Integration och laglig migration 
 • Utlysning: Verkställande utlysning
 • Projektägare: Migrationsverket
 • Projektperiod: 2021-01-04--2022-06-30
 • Planerat antal deltagare:
 • Total budget: 17 809 750 kr
 • Beviljat AMIF stöd:13 357 313 kr
 • Kontaktperson projektet: Glenn Pettersson
 • Projektets webbsida: -

Samman­fatt­ning av projektet

Projekt Digital överprövningsprocess Migrationsverket (DÖM) ska säkerställa en effektiv och rättssäker hantering av överklaganden från tredjelandsmedborgare genom att digitalisera överklagandeprocessen.

Beskriv­ning av projek­tets verk­samhet

Migrationsverket har beviljats medfinansiering från AMIF för projektet DÖM. Projektet syftar till att säkerställa en effektiv och rättssäker hantering av överklaganden från tredjelandsmedborgare genom att digitalisera överklagandeprocessen. Hanteringen är i dagsläget inte digitaliserad och den nuvarande ordningen är tidsödande och riskerar att skapa ineffektivitet som kvalitetsbrister för såväl målgrupp som myndigheter. Projektets mål är att Migrationsverkets hantering av överklagandeprocessen för tillståndsärenden är digitaliserad.

Projektets delmål är:

 • Handläggningsstöd för digitalt arbetssätt samt digitalt informationsutbyte i överklagandeprocessen för tillståndsärenden har utvecklats.
 • Medarbetarna arbetar enligt ett digitalt arbetssätt i överklagandeprocessen för tillståndsärenden.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: