Projektet Min Sida – Till­stånd

Migrationsverket har beviljats 14 964 418 kronor från Asyl-, migrations- och integrationsfonden för projektet Min Sida – Tillstånd.

För de som söker tillstånd på grund av anknytning, studier eller arbete i Sverige är tillgång till information om deras status i sitt ärende av stort värde. Idag är möjligheterna begränsade vilket får negativa konsekvenser för både de sökande och Migrationsverket. För att förbättra möjligheterna att kunna följa sitt tillståndsärende, få mer lättillgänglig information och bättre service i sin ansökningsprocess, ska Migrationsverket genom projektet Min sida – Tillstånd utveckla en ny servicekanal. Min sida – Tillstånd ska ge den sökande möjlighet att själv följa status och information i sitt ärende.

Projektet Min sida – Tillstånd ingår som en del i Migrationsverkets strategi för en ökad digitalisering och ska, tillsammans med andra utvecklingsinitiativ, bidra till ökad tillgänglighet, kvalitet, och effektivitet i ansökningsprocessen.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: