Diaspora

Med Projekt Diaspora skapar Noaks Ark Syd förutsättningar för bättre sexuell och reproduktiv hälsa för anhöriginvandrande tredjelandsmedborgare.

Projektet syftar till att, i samarbete med föreningar, SFl-skolor och myndigheter ge anhöriginvandrande tredjelandsmedborgare bättre förutsättningar för en god sexuell och reproduktiv hälsa.

Projektet riktar sig mot utsatta grupper av anhöriginvandrande tredjelandsmedborgare som, enligt ansökan, sällan får del av samhällets integrationsåtgärder utan som ofta hamnar utanför. Detta bedöms vara särskilt kvinnor och HBTQ-personer. Stödmottagaren kommer inom ramen för projektet även arbeta med att identifiera eventuell ohälsa för att erbjuda stöd som möjliggör en god hälsa och goda förutsättningar till ett bra liv.

Noaks Ark Syd hoppas genom projektet ge dessa personer kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa samt förbättra målgruppens välbefinnande och möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Detsamma gäller även för de personer som inom projektet får hjälp att konstatera hälsosvårigheter, inklusive hiv, genom att säkra tillgång till vård, stöd och hjälp.

Projektet kommer pågå under två år och har tilldelats 3,6 miljoner kronor från AMIF.

Projektet är avslutat.​

Fyra kvinnor sitter vid ett stort bord med många papper på.

Projektgruppen hos Noaks Ark Syd. Foto: Victoria Smedman.

Sidan senast uppdaterad: