Salam familj

Projekt­fakta

Samman­fatt­ning av projektet

Salam familj ska öka kunskaper i svenska språket och om framtida sysselsättning för 60 föräldralediga tredjelandsmedborgare och öka kunskaper om barn och deras utveckling hos 80 tredjelandsmedborgare med barn. Arbetet ska ske i nära samarbete med familjecentralerna i Umeå. Materialet som tas fram i projektet kommer efter projektet finnas tillgängligt fritt för andra att använda.

Beskriv­ning av projek­tets verk­samhet

Umeå kommun har beviljats medfinansiering från AMIF för projektet Salam familj. Projektet ska stötta tredjelandsmedborgare med barn i olika åldrar. Särskilt fokus ligger på föräldrar med kort/ingen skolbakgrund. Projektet står på två ben. En gruppverksamhet för föräldralediga för att bryta isolering och möjliggöra fortsatt språkutveckling samt en verksamhet med föräldrastöd till målgruppen.

Projektets mål är mer kunskap i svenska språket och om framtida sysselsättning i grupp för föräldralediga tredjelandsmedborgare, samt ökad kunskap hos tredjelandsmedborgare om barn och deras utveckling genom olika föräldrasamtalsgrupper. På sikt ska projektet bidra till en ökad trygghet i familjelivet samt ökad integration i samhället och på arbetsmarknaden för tredjelandsmedborgare.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: