BIU Online 2.0

Projektet BIU Online 2.0 drivs av Ronneby kommun och ska skapa en nationell struktur för studiehandledning online som bygger på samarbete och samverkan mellan deltagande kommuner för att öka tillgängligheten till handledarresurser och språkutbud, samt stödja nyanlända och utlandsfödda elever att öka måluppfyllelsen.

Studiehandledningen online blir ett komplement till den fysiska studiehandledningen i skolan och ska säkerställa tillgängligheten i hela landet utan att studiehandledare måsta resa mellan alla kommunerna för att lösa behovet.

Syftet med detta projekt, BIU Online 2.0 är att applicera erfarenheter från tidigare arbete genom projektet BIU Online, även det finansierat av AMIF under 2016-2018. Där skapades en modell för studiehandledning online i sydöstra Sverige. Projektet är idag införlivat i ordinarie verksamhet. BIU Online 2.0 ska utveckla en nationell struktur för studiehandledning online som bygger på samarbete och samverkan mellan geografiskt strategiska kommuner för att öka tillgängligheten till handledarresurser och språkutbud, samt stödja nyanlända elever och tredjelandsmedborgare att säkerställa måluppfyllelsen.

Projektet ska

  • upprätta ett fungerande samarbete med deltagande kommuner
  • höja kunskapsnivån i kommunerna kring det lagstadgade uppdraget om studiehandledning
  • anställa och utbilda fler studiehandledare
  • testa modellen i skarpt läge.

Under projekttiden kommer en finansieringsmodell att tas fram så att verksamheten ska kunna finansieras av de deltagande kommunerna efter projektslut. En önskvärd situation är att kommuner erbjuder studiehandledning till andra kommuner efter tillgång och tar emot studiehandledning från andra kommuner efter behov.

Projektet löper mellan 2020-01-01 och 2022-12-31 och har medfinansierats med 30 076 828 SEK.

Projektet är avslutat.

Läs mer om projektet på projektets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: