Ung KRAFT - vägar till arbete

Projektfakta

Samman­fatt­ning av projektet

Genom KRAFT vill Rädda Barnen bidra till att skapa förutsättningar för en hållbar försörjning och varaktig integration i arbetslivet för unga tredjelandsmedborgare som är mellan 15-24 år.

Beskriv­ning av projek­tets verk­samhet

Rädda Barnens Riksförbund har beviljats medfinansiering från AMIF för projektet ”Ung KRAFT – vägar till arbete”. Projektet syfte är att stödja unga då de har behov av, och efterfrågar, stöd för att må bättre, bli en del av samhället och få ett arbete. Att redan under studietiden komma i kontakt med, och få in en fot på, arbetsmarknaden ökar möjligheterna till det. KRAFT baseras på tre interagerande delar för att uppnå varaktig integration: 1) Hälsa & självkänsla, 2) Kunskap & kompetens, samt 3) Nätverk & arbetsliv. Deltagarna kommer erbjudas både grupp-och individstöd då det har visat ge störst effekt. På individnivå förväntas KRAFT resultera i förbättrad hälsa och självkänsla, mer kunskap om arbetsmarknaden, ökade kompetenser och större nätverk som kan leda till arbete. Långsiktigt förväntas projektet öka sysselsättningen hos unga samt bidra till minskade samhällskostnader.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: