Projekt Yrkesvärd

Västerviks kommun har beviljats medfinansiering från AMIF för projekt Yrkesvärd. Projektet syftar främst till att öka målgruppens förståelse för svenskt arbetsliv och ge en tidig och värdefull inblick samt närkontakt med arbetslivet och ett valt yrkes/branschområde.

Projektet består av tre olika delar:

Yrkesvärd – yrkesmatchning utifrån yrkesmässig erfarenhet eller intresse. Målgruppen matchas med en etablerad yrkesverksam inom samma område. Personliga och yrkesmässiga nätverk är viktigt för att få tillträde till arbetsmarknaden vilket projektets yrkesvärdar erbjuder.

Arbetslivsorientering – Svenskt arbetsliv och dess kultur kan skilja sig stort från målgruppens erfarenheter. För att stötta målgruppens yrkesmatchning och framtida etablering på arbetsmarknaden så erbjuds nyanlända en utbildningsdel, arbetslivsorientering på 24 timmar. 

Workshops interkulturell kompetens – Yrkesvärdar och dess arbetsgivare erbjuds kostnadsfria workshops i interkulturellt bemötande och nytta med mångfald i arbetslivet på 2,5 timmar.

Projektet löper mellan 2020-01-01 och 2022-12-30 och har medfinansierats med 4 627 310SEK.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: