Samlad ingång-Flytta till Sverige

Migrationsverket är utsedd färdledare i ”Livshändelsen Flytta till Sverige”, ett myndighetssamarbete som ska förenkla från tiden från att en person får en idé om att vilja bosätta sig i Sverige tills personen är etablerad i Sverige.

I projektet Samlad ingång- Flytta till Sverige, ska Migrationsverket i samarbete med Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, ta fram ett koncept för en digital lösning, genom att samla tjänster från dessa myndigheter på ett och samma ställe. Konceptet ska förenkla och effektivisera processen för människor som vill flytta till Sverige för att arbeta,

Projektet Samlad ingång – Flytta till Sverige är ett paraplyprojekt för att hålla samman det utvecklingsarbete som behöver ske på, och finansieras av, respektive myndighet.

Projektet avslutas den 28 februari 2021 och medfinansieras med ca 24 miljoner kr från AMIF.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: