Assessment of Mental Health and Early Intervention for Refugees (AMIR)

Avdelningen för Psykologi, vid Mittuniversitetet i Östersund, har beviljats ca två miljoner kronor från AMIF för ett projekt som ska genomföras under två år.

Syftet med projektet Assessment of Mental Health and Early Intervention for Refugees (AMIR) är att utveckla och implementera en kostnadseffektiv och evidensbaserad modell för att hantera psykisk ohälsa bland flyktingar i Jämtlands län.

I projektplanen beskriver MIUN att många flyktingar lider av psykisk ohälsa som följd av krig, flykt och anpassning till ett nytt land. Dessvärre är adekvat bedömning av psykisk hälsa bland flyktingar ett eftersatt område, vilket motiverar ansökan om AMIF-finansiering.

Projektet syftar till att ta fram en modell för att fånga upp symptom på psykisk ohälsa bland flyktingar i ett tidigt skede, och kunna erbjuda bedömning och insatser till alla som har behov av det. Modellen ska tas fram i samarbete med Region Jämtland Härjedalen, Migrationsverket, Östersunds kommun och Arbetsförmedlingen.

Psykologstudenter vid Mittuniversitetet kommer att involveras i arbetet, som en del av sin utbildning, vilket i sin tur förväntas bidra med ökad transkulturell kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonal.

Projektet beräknas pågå till sista augusti 2018.

Projektet är avslutat.

Fem kvinnor står i en grupp tillsammans utomhus vid en byggnad.

På bilden syns projektets ledning i form av delprojektledare och projektekonom. Foto: Henrik Herber.

Sidan senast uppdaterad: