SE UM

Projektfakta

  • Särskilt mål: Integration och laglig migration 
  • Utlysning: Verkställande utlysning (hösten 2020)
  • Projektägare: Migrationsverket
  • Projektperiod: 2021-01-04 - 2021-12-31
  • Planerat antal deltagare: 53
  • Total budget: 6 786 851 kr
  • Beviljat AMIF stöd: 5 090 138 kr
  • Kontaktperson projektet: Niklas Link

Samman­fatt­ning av projektet

Migrationsverket övertog ansvaret för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna den 1 januari 2020. Migrationsverket genomför därför under 2021 projektet SE-UM (Förbättrad service och effektivare handläggning vid utlandsmyndigheterna) som innebär fortsatta process- och metodförbättringar samt IT-utveckling inom de delar av tillståndsprövningen som sker vid utlandsmyndigheterna.

Beskriv­ning av projek­tets verk­samhet

Migrationsverket arbetar genom projektet SE-UM med att utveckla en mer enhetlig och rättssäker hantering är ärenden vid utlandsmyndigheterna.

SE-UM har delats upp i fem uppdrag. Dessa uppdrag omfattar enhetligt flöde vid pappersansökningar för anknytningsärenden, utökade behörigheter för lokalanställda, särskiljande av kostnader i avgiftshanteringssystemet, förbättring i hanteringen av uppehållstillståndskort och arbete med ett gemensamt digitalt bokningssystem.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: