Konfektion 4.0

Science Park Borås har beviljats medfinansiering på 1,7 miljoner kronor från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Projektet Konfektion 4.0 är en förstudie där man ska identifiera, kartlägga och fastställa de särskilda behov som finns hos tredjelandsmedborgare med en yrkesverksam bakgrund inom textil sömnadsproduktion. Projektet vill möjliggöra en samordnad insats från näringslivets aktörer i samverkan med det offentliga samt en helhetssyn kopplad till industrins arbetskraftsbehov.

Science Park Borås är en del av Högskolan i Borås. Projektets uppdrag är att skapa förutsättningar för företags- och verksamhetsutveckling, för utveckling och etablering av nya företag och för uppkomsten av nya affärsmöjligheter.

Projektet är en förstudie och genomförs i ett partnerskap mellan Science Park Borås, Marketplace Borås samt Proteko.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: