Analysera rätt

Migrationsverket har beviljats stöd från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden för projektet Analysera rätt – för en ökad kvalitet i tillståndsprövning. Projektet ska utveckla en metod för rättslig kvalitet inom tillståndsprövningen.

Fokus för projektet är Migrationsverkets två största ärendeslag inom tillståndsprövningen; familjeanknytning och arbetstillstånd. Genom att ta fram en metod för uppföljning rättslig kvalitet är målsättningen att skapa förutsättningar för en mer rättssäker och effektiv handläggning av dessa ärendeslag.

Behov av ökad rättslig kvalitet inom till­stånds­pröv­ningen

Tillståndsprövningens handläggningstider har ökat vilket är betungande för den sökande samt bryter mot utlänningsförordningen. Migrationsverket har därför beviljats totalt 14,3 miljoner kronor från Asyl-, migrations- och integrationsfonden för att under två och ett halvt år ta fram, testa och införa en gemensam metod för att på ett systematiskt sätt mäta och följa upp den rättsliga kvaliteten i prövningen av dessa ärenden.

Skapar kortare hand­lägg­nings­tider

Avsikten med den metod för kvalitetsuppföljning är ett förutsebart, enhetligt och effektivt beslutsfattande, vilket omfattar en hög kvalitet inom handläggning och beslut. Genom att skapa gynnsamma villkor för laglig migration och kortare handläggningstider bidrar projektet till målen inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Projektet är avslutat.

Tre kvinnor syns i halvbild. De ler och tittar in i kameran.

Kristina Kjellén, Marie Åström och Frida Lee arbetar i projektet Analysera rätt. Foto: Lise Wacker.

Sidan senast uppdaterad: