Auktoriserade översättare

Arbetsförmedlingen har beviljats 2 559 785 kr från Asyl-, migrations- och integrationsfonden för projektet Auktoriserade översättare.

Arbetsförmedlingen menar att bristen på översättare gör att svenska myndigheter har svårt att bistå med snabba insatser som underlättar nyanländas arbetsmarknadsinträde. Det leder bland annat till att väntan på att få arbetsintyg, betyg och andra dokument blir lång.

Arbete kan bli avgö­rande för uppe­hålls­till­stånd

Antalet asylsökande i Sverige ökade kraftigt under 2015, vilket bland annat lett till att en lag om tillfälliga uppehållstillstånd införts i Sverige. Enligt den nya lagstiftningen kan ett tillfälligt uppehållstillstånd omvandlas till ett permanent om en person får ett arbete och blir självförsörjande.

Arbetsförmedlingen ser därför att behovet av välfungerande och snabba insatser har ökat, men bristen på auktoriserade översättare påverkar möjligheterna till snabb validering av nyanländas utbildnings- och tjänstgöringsintyg. Genom projektet vill Arbetsförmedlingen utreda hur myndigheter ska kunna få ökad tillgång till översättare och därmed påskynda att nyanlända kommer i arbete eller utbildning. Projektet syftar också till att skapa nationella och internationella nätverk kring översättartjänster.  

Akut brist på över­sät­tare

Projektet har beviljats stöd då bristen på översättare bedöms akut vilket kräver ökat samarbete mellan myndigheter och att en samlad kunskap kring översättare dokumenteras och sprids till berörda aktörer.

Projektet är avslutat.

En man och två kvinnor i halvbild ler mot kameran. De står mot en blå vägg med en skylt där det står Arbetsförmedlingen.

Jan-Olof Bäck, Paola Bergnéhr Moscatelli och Susanne Hedström arbetar i projektet. Foto: Marina Andersson.

Sidan senast uppdaterad: