Stads­dels­mammor 2.0

Sedan 2013 har så kallade Stadsdelsmammor funnits i Helsingborg. Nu utvecklas metoden genom att Helsingborgs stad beviljats 4 716 532 kronor i medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden för att driva det treåriga projektet Stadsdelsmammor 2.0.

Helsingborgs stad har sedan länge arbetat för att skapa en socialt hållbar utveckling och förutsättningar för det som de kallar ”den gemensamma staden”. Syftet är att alla invånare i Helsingborg ska känna inflytande över stadens utveckling och ta ett gemensamt ansvar för den.

Befintlig metod ska utvecklas

Under 2015 tog Helsingborgs stad emot cirka 1 400 tredjelandsmedborgare. I sin ansökan till AMIF framhåller Helsingborgs stad att kvinnorna i målgruppen haft svårare att etablera sig i samhället samt varit svårare att nå för olika insatser. Genom Stadsdelsmammor 2.0 vill Helsingborgs stad nå nykomna kvinnor i Helsingborg, men också de som lever i utanförskap. Projektet ska vidareutveckla befintliga metoder som utarbetats i det tidigare projektet Stadsdelsmammor. Stadsdelsmammor-metoden introducerades i Helsingborg 2013 och är inspirerat av det danska projektet Bydels Mödre, som i sin tur har tagit konceptet från Projekt Stadtteilmutter Berlin-Neukölln i Berlin. Sedan 2013 har 30 stadsdelsmammor grundutbildats i Helsingborg.

Större nätverk för målgruppen

Syftet med Stadsdelsmammor-metoden är att ge tredjelandsmedborgare tillgång till fler och större nätverk, både sociala och professionella. Projektet syftar också till att höja deltagares kompetens när det gäller att självständigt klara sig i samhället. Myndigheter och föreningar kommer bjudas in för att ge information, till exempel kommunala förvaltningar, brandkår, polis, vårdcentraler, organisationer som arbetar mot våld och missbruk samt andra ideella organisationer som är aktiva i staden.

Förväntade resultat är att fler tredjelandsmedborgare i stadsdelar med stort utanförskap får tillgång till nätverk, mötesplatser och samhällsinformation. Större kontaktytor och ökad delaktighet i aktiviteter förväntas öka deras välmående och leda till att de närmar sig arbetsmarknad och egenförsörjning.

Utbyten med Danmark och Tyskland

Som en del i vidareutvecklingen av arbetsmetoden och stärkandet av stadsdelsmammor kommer utbyten ske med Danmark och Tyskland där konceptet har en längre historia. Målet med dessa utbyten är att skapa en förståelse för arbetet med stadsdelsmammor i en global kontext och att utveckling av arbetsmetoden stöds av erfarenheter som gjorts på andra platser.

Projektet har nu implementerats på arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg. På Helsingborgs stads hemsida finns mer material om projektets resultat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet är avslutat.

Fyra kvinnor står uppställda bredvid varandra mot en stor, brun tegelvägg.

Projektledare Khawla Ibrahim, längst till höger, här tillsammans med Anna-Carin Mortenlind, enhetschef Arbetsmarknadsförvaltningen, Annette Palmkvist, projektadministratör och Annika Johansson, projektekonom. Foto: Marina Andersson.

Sidan senast uppdaterad: