Connecting people Sunne

Sunne kommun har beviljats cirka 2,3 miljoner kronor i medfinansiering från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Sunne kommun driver projektet Connecting People Sunne med utgångspunkten att alla människor som kommer till Sverige och Sunne är och ska ses som en resurs. De som saknar verktyg för att själva snabbt komma in på arbetsmarknaden alternativt starta företag ska få stöd att etablera sig.

Genom projektet ska kompetenskartläggning, verktyg för att lära sig svenska, mötesplatser för nätverkande, rådgivningar och kurser i företagande leda till kortare tider och färre insatser i etableringsfasen.

Syftet är att arbeta fram modeller som fler aktörer kan använda lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt.

Projektet kommer att pågå 2,5 år och har beviljats 2,3 miljoner kronor från AMIF.

Projektet är avslutat.

Två kvinnor bredvid varandra i närbild. Den ena är blond med glasögon, den andra bär slöja och ler.

Projektledare Eva Larsson tillsammans med projektkoordinator Nour Aghy. Foto: Patrik Malmqvist.

Sidan senast uppdaterad: