Bakgrund till framtiden

Projektfakta

  • Särskilt mål: Integration och laglig migration 
  • Utlysning: Öppen utlysning
  • Projektägare:Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
  • Projektperiod: 2020-10-01—2022-12-31
  • Planerat antal deltagare: 60
  • Total budget: 5 716 220 kr
  • Beviljat AMIF stöd: 4 287 165 kr
  • Kontaktperson projektet: Alejandra Feijoo Carmona
  • Projektets webbsida:–

Samman­fatt­ning av projektet

Utrikes födda kvinnor ska få stöd och bättre förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden och studier. Målgruppen utgör 60 kvinnor inom gruppen tredjelandsmedborgare (TLM). Projektet har ett tydligt jämställdhetsperspektiv, ska öka sysselsättningsgraden inom gruppen och arbetar för färre könsstereotypa val av utbildningar och yrken inom gruppen.

Beskriv­ning av projek­tets verk­samhet

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö har beviljats medfinansiering från AMIF för projektet ”Bakgrund till Framtiden”. Projektet genomförs i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet/Alnarp, Malmö stad, Lernia, Studieförbundet Vuxenskolan, Folkuniversitetet och Sveriges Fordonsverkstäders Förening. Projektet ska utveckla samverkansformer mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare inom identifierade bristyrken såsom grön näring, fordonsindustri och vård- och omsorg för att främja kvinnornas tillträde till arbetsmarknaden och deltagande i samhällslivet genom att stärka deras tillgång till sociala och professionella nätverk. Insatserna i projektet ska stärka kvinnornas självförtroende, drivkraft, kreativitet och målinriktade vilja. Målet med projektet är att de medverkande kvinnorna har fått anställning eller gått vidare till yrkesinriktade utbildningar eller andra utbildningsformer.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: