Älskade Barn i skolan

Spånga Tensta stadsdelsförvaltning har beviljats stöd för projektet Älskade barn i skolan som sker i studiecirkelform i samarbete med Studiefrämjandet Stockholms län. Projektet ska genomföras med nära koppling till skolans verksamhet.

Syftet med projektet är att stärka vuxna i sin föräldraroll. Föräldrarna ska få ökade möjligheter att integreras i samhället, genom bättre insikt och förståelse för samhällets olika delar, samtidigt som de får vara en viktig del i sina barns uppväxt och utveckling. Studiecirkelformen ger deltagarna möjlighet att ta del av och förstå innebörden av ett demokratiskt arbetssätt.

AMIF finansierar det tvååriga projektet med 2,7 miljoner kronor. Spånga Tensta stadsdelsförvaltning driver projektet i samarbete med Studiefrämjandet Stockholms län.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: