I-HUB – Öppna förskolan

Integrations-HUB öppna förskolan ska skapa ett nav, en Integrations-HUB med öppna förskolan som arena som ska underlätta för hela den nyanlända familjens integration i det svenska samhället.

Det gör projektet genom att utveckla en modell för uppsökande verksamhet i samverkan som ska ligga till grund för att få fler att komma till I-HUB:en. Projektet ska även utveckla ett informationsmaterial med filmer som ska användas dels för den uppsökande verksamheten samt dels i den ordinarie verksamheten på I-HUB:en. Materialen ska utgå från målgruppens behov och vara översatt till de vanligaste språken samt utgå från begreppen värden, välfärdsstat och vardagsliv.

I projektets utvecklingsarbete kommer även målgruppen att involveras. Projektets mål är att bidra till en mer effektiv integration av hela den nyanlända familjen som på sikt kan leda till en ökad sysselsättningsgrad och en positiv utveckling i stadsdelar med utanförskap.
I projektet deltar de sex öppna förskolorna i Uppsala kommun.

Projektet löper mellan 2020-01-01 och 2021-12-31 och har medfinansierats med 4 875 296 SEK.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: