Hela vägen in i arbete

Personer med låg utbildning har svårt att lära sig svenska på SFI. Svenska språket är en förutsättning för arbete. Arboga kommun har utvecklat en metod för svenskinlärning på talets grund.

Metoden har varit framgångsrik, men räcker inte hela vägen för att ta personerna in i arbetslivet.
Det saknas ett steg mellan språkträningen och produktion.

Projektet vill skapa en hel väg in i arbete för målgruppen genom att ta tillvara på erfarenheterna hittills. Metoden går ut på att blanda svensktalande med behov av inskolning i arbetslivet och målgruppen. På så sätt skapas resurser för målgruppen att snabbare lära sig svenska och i reell miljö förstå hur arbetslivet fungerar. De svensktalande deltagarna är resurser som stödjer målgruppen.

Genom arbetsträningen får projektet kunskap om individens resurser för utlotsning mot
arbetslivet. Vi tar tillvara på de resurser som individen har. Kontakt med civilsamhället i projektet ger deltagarna vägar för samhällsintegration och demokratifostran. Projektet kommer att kunna hjälpa individerna att söka den vård som är relevant för den som inte är tillräckligt kry för arbete och hälsoinformation om hur man motar livsstilsrelaterade sjukdomar ingår.

Men projektet vill man visa att med rätt insatser kan fler komma ut i arbete och samhälle.

Under projekttiden beräknas 90 tredjelandsmedborgare gått igenom Hela ViiA och åtminstone 30 personer ska ha gått till arbete eller utbildning.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: