Jobbsteget

Projektfakta

  • Särskilt mål: Integration och laglig migration 
  • Utlysning: Öppen utlysning
  • Projektägare: Nema problema
  • Projektperiod:2020-10-01 – 2022-12-31
  • Planerat antal deltagare: 300
  • Total budget:7 309 307 kr
  • Beviljat AMIF stöd:5 481 980 kr
  • Kontaktperson projektet: Vilhelm Skoglund
  • Projektets webbsida: -

Samman­fatt­ning av projektet

Projekt Jobbsteget ska hjälpa tredjelandsmedborgare (TLM) att ta steg mot arbetsmarknaden och därigenom integreras i samhället genom ett åtta månaders program. Målet är att 300 TLM ska delta i programmet, att 80% av dem ska närmat sig arbetsmarknaden och att 30% har fått ett arbete.

Beskriv­ning av projek­tets verk­samhet

Tredjelandsmedborgare (TLM) har väsentligt lägre sysselsättningsgrad än både inrikes födda svenskar och andra grupper av utrikes födda. Detta försämrar deras chanser att integreras i Sverige.

Projektet ska hjälpa TLMs att ta steg mot arbetsmarknaden och således integreras i det svenska samhället. Deltagande TLMs kommer delta i ett åtta månader långt program där de matchas med en mentor som har erfarenhet av att arbeta i Sverige och som under månatliga träffar hjälper till i resan mot arbetsmarknaden. Vidare kommer programmet rymma digitala verktyg och gruppaktiviteter för nätverkande och kompetensutveckling. Deltagare som bedöms lämpliga kommer att matchas med företagspartners för intervjuer.

De primära målen med projektet är att 300 TLMs deltar, att 80 % kommer in på eller tar mätbara steg mot arbetsmarknaden och att 30 % får ett arbete och anser att projektet bidragit härtill.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: