Vägen mot arbete

Projekt ”Vägen mot arbete” syftar till att öka självförsörjningen för tredjelandsmedborgare i Hässleholms kommun och på så vis både bredda och fördjupa kommunens arbetsmarknadsinsatser för målgruppen.

Arbetsmarknadsenheten i Hässleholm ansvarar för kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser genom att erbjuda utbildning, vägledning och flexibla samarbetslösningar mellan arbetssökande, arbetsgivare och myndigheter. Med bakgrund i målgruppen tredjelandsmedborgares särskilda utsatthet angående tillträde till arbetsmarknaden och det ökande ekonomiska biståndet i Hässleholms kommun syftar ”Vägen mot arbete” till att öka självförsörjningen för tredjelandsmedborgare i kommunen och på så vis både bredda och fördjupa kommunens arbetsmarknadsinsatser för målgruppen.

100 tred­je­lands­med­bor­gare ska få stöd att ta steg mot arbets­mark­naden

Projektets mål är att utveckla nya metoder för arbets- och studieförberedande insatser för målgruppen, utveckla samverkansstrukturer mellan aktörer som arbetar med målgruppen, samt implementera en social klausul vid kommunala upphandlingar. Genom att uppnå dessa mål är projektets förväntade resultat att 100 personer ur målgruppen har fått stöd att ta steg mot arbetsmarknaden genom projektaktiviteter, att antalet tredjelandsmedborgare med ekonomiskt bistånd i Hässleholm har minskat med minst 10%, och att minst 25 tredjelandsmedborgare som deltagit i projektet har fått anställning och 3 har påbörjat studier.

Metod­ut­veck­ling, samverkan och social klausul vid upphand­lingar

Genom att arbeta simultant på flera plan med metodutveckling, samverkan och att etablera en social klausul som främjar målgruppen vid upphandlingar avser projektverksamheten att stärka arbetslösa tredjelandsmedborgare att ta steg fram på vägen mot arbete.

Projektet löper mellan 2020-04-15 och 2022-06-15 och har medfinansierats med 8 369 014 SEK.

Projektet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: