Hejsvenska

Komvux Malmö Södervärn har beviljats cirka 1,5 miljoner kronor för att ta fram ett digitalt verktyg som underlättar språkinlärning. Det färdiga verktyget kommer kostnadsfritt finnas tillgängligt för tredjelandsmedborgare.

– Verktyget ska vara lätt att använda också för den som inte kan läsa eller skriva, förklarar projektets projektledare Annika Hansen.

Syftet med Hejsvenska är snabbare språkinlärning och att underlätta deltagande i arbets- och samhällsliv. Projektets mål är att skapa ett nytt kostnadsfritt webbverktyg, motsvarande sfi-kurs B med tillhörande appar. Verktyget kommer byggas upp kring tio vardagliga teman och anpassas för individuell och flexibel användning.

Projektets förväntade resultat är ett verktyg som ger möjlighet för användarna att utveckla läs- och skrivfärdigheter och snabbare tillägna sig grundläggande svenska.

Projektet är avslutat.

Två kvinnor står på ett kontor vid en hylla med pärmar och framför en datorskärm.

Malin Hoff och Annika Hansen Foto: Susan Englund.

Sidan senast uppdaterad: