RådRum - Rådgivningsmottagningen för tredjelandsmedborgare

RådRum - Rådgivningsmottagningen för tredjelandsmedborgare, har beviljats stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden för att sprida sin verksamhet till fler orter.

RådRum anordnar rådgivning för nyanlända tredjelandsmedborgare i behov av råd och stöd. Det är en öppen mottagning och ett komplement till offentligt stöd. RådRum erbjuder gratis, neutrala och opartiska råd genom utbildade frivilliga rådgivare och ger nyanlända förutsättningar att tillvarata rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samma utsträckning som övriga. Verksamheten ska öka kunskapen om samhälleliga rättigheter, skyldigheter och mänskliga rättigheter och stärka individers förmåga till egenmakt och målgruppens tillit till samhället.

I projektet ska RådRum nu spridas regionalt och nationellt. Under projektperioden ska verksamheten även bygga en långsiktigt hållbar finansieringsmodell.

Projektet är ett utvecklingsprojekt där Hållbar Utveckling Skåne är stödmottagare och Malmö Stad, Sensus Skåne-Blekinge, Sensus Stockholm-Gotland, Individuell Människohjälp samt Region Skåne är projektpartners.

Projektet har beviljats 11,8 miljoner kronor i stöd från Europeiska asyl-, migrations och integrationsfonden och kommer att pågå under tre år.

Projektet är avslutat.

Fyra personer, tre kvinnor och en man, står och håller om varandra.

Eva, Pia, Munera och Mohammad är rådgivare hos RådRum i Simrishamn. Foto: Susanna Udvardi.

Läs mer om projektet

Sidan senast uppdaterad: