Fondernas chef berättar om pågående utlysningar

Asyl-, migrations och integrationsfonden AMIF öppnar den 1 mars 2023 flera utlysningar för att söka projektgenomföranden inom programmet. Utlysningarna syftar till att fylla samhällsbehov och nå god måluppfyllelse av Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027.

De aktuella utlysningarna kopplar an till programmets specifika mål 1 - Asyl och Mål 3 - Återvändande inom vilka fonden söker projekt.

I samband med att utlysningarna öppnar riktar funktionen för fonderna på Migrationsverket information till aktörer på området som kan söka finansiering via fonden från EU.

– Inom asylområdet söker vi projekt som arbetar med asylmottagande och asylprocessen, med ett särskilt fokus på utsatta grupper enligt EU-rätten, och inom återvändande letar vi efter projekt som arbetar med återintegrering eller frivilligt återvändande eller andra aktiviteter som bidrar till ett rättssäkert och hållbart återvändande, säger Anna Sjöberg, avdelningschef på funktionen för fonderna.

I en kortfilm berättar hon mer om fondens aktuella utlysningar under våren 2023. Syftet är att ge information och vägledning om aktuella utlysningar och ge en bild av vad AMIF och EU finansiering kan ge projekt i sina genomföranden.

Se filmen via länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.