Ansök­nings­se­mi­na­rium den 9 mars - inbjudan stängd

Asyl-, migrations- och integrationsfonden öppnar den 1 mars flera separata utlysningar. Med anledning av det har vi nöjet att bjuda in till ett ansökningsseminarium torsdagen den 9 mars. 

Ansökningsseminariet syftar till att ge de aktörer som passar utlysningarnas inriktning och omfattning, ett stöd och en vägledning i ansökningsprocessen.

De kommande utlysningarna omfattar:

  • mål 1, Asylområdet samt
  • mål 3, Återvändandeområdet.

När: Torsdagen den 9 mars , kl. 10.00-12.00 via Skype

I anslutning till att utlysningarna öppnar kommer mer information att finnas under Aktuella utlysningar.

Ta gärna del av vår handbok, den ger dig stöd och råd som är bra inför din ansökan.

Om du har frågor kopplade till utlysningarna kontakta: fonderna@migrationsverket.se