Nya projekt är bevil­jade stöd

Den 5 maj stängde fonden utlysningsfönstret för tre konkurrerande utlysningar som riktade sig till samtliga aktörer på migrationsområdet och en icke konkurrerande utlysning till Migrationsverket.

Resultat konkurrerande utlysning 2023

De konkurrerande utlysningarna var öppna mellan 1 mars och 5 maj och vände sig till aktörer inom migrations-, integrations- och återvändandeområdet. Två specifika mål i det nationella programmet var öppna: asyl- och återvändandeområdet.

Utlysningsomgången resulterade i sammanlagt 16 ansökningar om stöd och tillsammans motsvarade de ett ansökt belopp om drygt 167 miljoner kronor.

I början av juli fattades beslut i den utlysning som riktade sig till insatser för personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv eller asylsökande från Ukraina. I denna beslutsomgång har 6 projekt beviljats stöd till en summa av cirka 25 miljoner kronor. Projekten startar den 1 oktober 2023.

Beslut för ansökningar inom två återstående utlysningar kommer i slutet på september eller i början på oktober.

Resultat icke-konkurrerande utlysning 2023

Under våren genomfördes också en icke-konkurrerande utlysning. Den riktade sig till Migrationsverket och för projekt inom asylområdet. Utlysningen resulterade i ett projekt som ska arbeta med att öka Migrationsverkets serviceutbud och tillgänglighet. Projektet beviljades stöd från AMIF med cirka 18 miljoner kronor.

Alla projekt samlade på en sida

Här finns en sammanställning över beviljade projekt inom programperioden 2021-2027.